การสร้างโปรแกรมประยุกต์โดยเอพีไอสำหรับภาษาซีVee Satayamas 2003-03-02