การติดตั้งโดยใช้ห่อแบบอาพีเอ็มVee Satayamas 2003-03-02